Informații utile

DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII, VERIFICĂRII ȘI CERTIFICĂRII BILANȚULUI CONTABIL ANUL 2014
Pentru verificarea și certificarea situațiilor financiare 2014 sunt necesare urmatoarele documente:
1. Copie Cod Unic de Înregistrare;
2. Un exemplar din situațiile financiare ce urmeaza a fi verificate inclusiv notele explicative;
3. Balanța contabilă sintetica (ianuarie-decembrie 2014)
– cu solduri inițiale care stau la baza întocmirii situațiilor financiare, semnată și ștampilată;
4. Ultimul ștat de salarii înregistrat în balanța contabilă.
5. Copie situații financiare an precedent și balanța aferentă;
6. Copie Registrul inventar și dosarul de inventariere – 2014; Copie Registrul de evidență fiscală (impozit pe profit 2014);
7. Alte documente și lămuriri , dacă este cazul.

Nota*: Serviciile sunt adresate firmelor din întreaga ţară.
Nota*: Termenul de efectuare a serviciilor de verificare şi certificare bilanţuri contabile este de 1-3 zile lucrătoare. La acestea se pot adăuga zilele necesare pentru expedierea lor prin curierat/poşta.

ACTE NECESARE PENTRU CERTIFICAREA DECLARAȚIEI ANUALE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT (101)
1. Copie Cod Unic de Înregistrare;
2. Balanța de verificare analitică cu solduri inițiale, pentru fiecare trimestru;
3. Fișele de cont pentru urmatoarele conturi (dacă este cazul):
– capital social subscris vărsat
– rezerva legală
– provizioane
– impozit pe profit
– cheltuieli (fișele analitice pentru intregul an pentru simbolurile de conturi 602, 613, 623, 624, 625, 628, 654, 658, 663, 665, 666, 671, 681, 686, 688, 691);
– venituri (fișe analitice pentru întregul an pentru simbolurile de conturi 711, 754, 758, 761,765, 781, 786, 791);
4. Declarația supusă certificării (2 exemplare originale);
5. Declarațiile trimestriale (100) depuse pentru anul supus certificării (inclusiv cele rectificative);
6. Declarația anuală de impozit pe profit (101) din anii anteriori celui supus certificării (ultimii 5 ani în cazul în care societatea a realizat pierdere fiscala);
7. Copie după Registrul de evidenta fiscala cu evidențierea impozitul pe profit aferent anului supus certificării (dacă este cazul);
8. Delegație din partea firmei (dacă este cazul);
9. Dovada achitării onorariului la termenele stabilite in contract.

Nota*: Timpul de executare al lucrarilor este cuprins între 1 – 5 zile, pentru firmele din București. Pentru celelalte firme, luati in calcul și timpul de expediere prin poșta, care poate fi, de 2 – 3 zile lucrătoare.
Nota*: Pentru certificarea bilanțului și a Declarației 101 se aplică o reducere de 10% la tarifele practicate.